ΟΙΥΕ προς ΚΕΔΕ: Άμεση επαναπρόσληψη των σχολικών καθαριστριών

oiyegoooooood

Την επαναπρόσληψη των σχολικών καθαριστριών ζητά εγγράφως από την ΚΕΔΕ, η Ομοσπονδία Ιδιωτικών Υπαλλήλων Ελλάδας, καταθέτοντας και την  ΚΥΑ 114820/8-9-2016 (ΦΕΚ 2073/Β΄/9-9-2016), με την οποία εγκρίθηκε ο μέγιστος αριθμός ανθρωποωρών απασχόλησης για το έργο των σχολικών καθαριστριών/στων κατά το σχολικό έτος 2016-2017.

Αναλυτικά η επιστολή για τις “ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΩΝ/ΣΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2016-2017″:

  1. Νόμος υπ.αριθμ. 4115/2013 «Οργάνωση και Λειτουργία Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ».
  2. Νόμος υπ.αριθμ. 4407 ( ΦΕΚ 134/27.07.2016 ΤΕΥΧΟΣ Α΄ άρθρο 51).
  3. Η με αριθ.Κ1/138816 απόφαση Υπουργού Παιδείας, Έρευνας  & Θρησκευμάτων    (ΦΕΚ 2759/01.09.2016ΤΕΥΧΟΣ Β΄) .
  4. Νόμος υπ.αριθμ. 4415/2016 (ΦΕΚ 159/06.09.2016 ΤΕΥΧΟΣ Α΄ άρθρο 45).
  5. Νόμος υπ.αριθμ. 4368/2016 (ΦΕΚ 21/21.02.2016 ΤΕΥΧΟΣ Α΄ άρθρο 8 ).
  6. Οι   υπ.αριθμ.144820& 144807αποφάσεις( Κ.Υ.Α.  Υπουργείου Εσωτερικών & Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Υπουργείου  Παιδείας Έρευνας & Θρησκευμάτων, Υπουργείου Οικονομικών) ΦΕΚ 2873/09.09.2016 ΤΕΥΧΟΣ Β΄.
  7. Το υπ.αριθ. 606/385/31669/02.09.2016 έγγραφό του ΙΝΕΔΙΒΙΜ.
  8. Κ.Υ.Α 2/18254/0022/3-4-2008 (ΦΕΚ 672/17-4-2008 ΤΕΥΧΟΣ Β’).
  9. Το υπ’ αριθμ. 606/395/32494/12.9.2016 έγγραφό του ΙΝΕΔΙΒΙΜ.

Αξιότιμοι Κύριοι,

 Με την ΚΥΑ 114820/8-9-2016 (ΦΕΚ 2073/Β΄/9-9-2016), εγκρίθηκε ο μέγιστος αριθμός ανθρωποωρών απασχόλησης για το έργο των σχολικών καθαριστριών/στων κατά το σχολικό έτος 2016-2017, καθώς και το ύψος της δαπάνης που θα απαιτηθεί και το οποίο για φέτος θα ανέλθει στα 39.500.000 Ευρώ (έναντι 33.360.773 πού ήταν πέρυσι).

Με άλλα λόγια, το ποσό που θα διατεθεί φέτος για τις αμοιβές των καθαριστριών των σχολείων είναι αυξημένο κατά 6.139.227 Ευρώ, δηλαδή με αύξηση 18% σε σχέση με πέρυσι.

 Επίσης, με εγκύκλιό του ΙΝΕΔΙΒΙΜ (ΣΧΕΤ.9) επισημαίνεται ότι: «Το αιτούμενο ποσό χρηματοδότησης για το σχολικό έτος 2016-2017, το οποίο θα συμπεριληφθεί στη μεταξύ μας Σύμβαση, θα κυμανθεί ΑΥΣΤΗΡΑ στο εγκεκριμένο ποσό του 2014-2015«, που σημαίνει ότι πλέον δεν υφίσταται η περικοπή δαπάνης του 10% του σχολικού έτους 2015-2016, γεγονός που, σε συνδυασμό με τη φετινή αύξηση της δαπάνης, γεννά υποχρέωση για επαναφορά του, σε εκείνους τους δήμους που προχώρησαν σε τέτοιους είδους περικοπές πέρυσι.

Τόσο ο (σχετικά έγκαιρος) χρόνος έκδοσης της ΚΥΑ, αλλά και η αύξηση του κονδυλίου για τις αμοιβές των καθαριστριών, αποτελούν σημαντική νίκη του κλάδου και δικαίωση του αγώνα των σωματείων σχολικών καθαριστριών και της Ομοσπονδίας μας που συντόνισε αυτό τον αγώνα και ιδίως τη μαζική Πανελλαδική Απεργιακή κινητοποίηση στις 30.6.2016.

Πέραν όμως αυτού, επειδή παρατηρούνται φαινόμενα καταχρηστικών συμπεριφορών εκ μέρους ορισμένων δημοτικών αρχών και των σχολικών τους επιτροπών, απέναντι σε μια ομολογουμένως ευαίσθητη και υπαμειβόμενη κατηγορία εργαζομένων, καθώς οι ήδη εργαζόμενες/οι εξυπηρετούν εδώ και χρόνια πάγιες και διαρκείς ανάγκες και μάλιστα σε ένα πολύ ευαίσθητο χώρο για τα παιδιά μας και διεκδικούν τη μονιμοποίησή τους χωρίς όρια και προϋποθέσεις, με αξιοπρεπείς αμοιβές και συνθήκες εργασίας. Διεκδικούν το δικαίωμα τους στην εργασία και σε καμία περίπτωση δεν αποδέχονται να θυσιαστούν στο βωμό εξυπηρέτησης ημετέρων και να γίνουν γρανάζια στους «πελατειακούς» μηχανισμούς μερίδας δημάρχων.

 Θεωρούμε, λοιπόν, ότι, απαιτείται τόσο η δική σας θεσμική παρέμβαση σε επίπεδο Δήμων και Σχολικών Επιτροπών, όσο και του ΙΝΕΔΙΒΙΜ και των συναρμόδιων Υπουργείων, για τη διασφάλιση όλων των υφιστάμενων εργαζομένων, χωρίς καμία εξαίρεση, ώστε:

α) Να εργαστούν οι ίδιες καθαρίστριες που εργάζονταν και τα προηγούμενα έτη.

β) Οι συμβάσεις εργασίας να υπογραφούν με ημερομηνία 1.9.2016, δηλαδή με την ημερομηνία την οποία οι καθαρίστριες/στες ανέλαβαν πραγματικά καθήκοντα καθαρισμού εντός των σχολικών κτιρίων.

γ) Τα πρόσθετα κονδύλια, που θα διατεθούν στις σχολικές επιτροπές προκειμένου να διασφαλιστεί η καθαριότητα των σχολείων λόγω της αποχώρησης μονίμων εργαζομένων ή νέων σχολικών κτιρίων και αιθουσών, να δοθούν για την αύξηση των αιθουσών καθαρισμού σε ήδη εργαζόμενες/ους συναδέλφους,  που έχουν λίγες αίθουσες, ώστε σταδιακά οι πρόσθετες ανάγκες να καλύπτονται μέσα από την αύξηση του αριθμού των αιθουσών στις/στους υφιστάμενες/ους καθαρίστριες/στες και όχι προς ικανοποίηση «πελατειακών» αναγκών, με περικοπές αιθουσών ή ακόμα και απολύσεις υφιστάμενων καθαριστριών/στων, στη λογική μοιράσματος «ψιχίων», τα οποία μάλιστα βαπτίζονται ως «νέες προσλήψεις»….

δ) Να αποτυπωθεί στις συμβάσεις ο συνολικός – πραγματικός αριθμός  αιθουσών και συνοδευτικών χώρων (τουαλέτες, γυμναστήρια, κ.λ.π) που καθαρίζονται και όχι μόνον οι «δηλωμένοι», ώστε να αποφευχθούν φαινόμενα πρόσθετης και απλήρωτης εργασίας.

Χαρακτηριστικό δε της νοοτροπίας ορισμένων Δημοτικών Αρχών, αποτελεί η πρόσφατη επιθετική συμπεριφορά του Δημάρχου Άρτας, κ. Τσιρογιάννη, ο οποίος σε επίσκεψη του Συλλόγου Σχολικών Καθαριστριών Άρτας και της ΟΙΥΕ στο γραφείο του, ευρισκόμενος σε πλήρη αμηχανία και εκνευρισμό (προφανώς από την αποκάλυψη καταχρηστικών του «πελατειακών παρεμβάσεων») φωνασκούσε εναντίον των διαμαρτυρόμενων σχολικών καθαριστριών και των εκπροσώπων της ΟΙΥΕ, σπρώχνοντας και απειλώντας με απόλυση όλες τις εργαζόμενες καθαρίστριες!

Στο τέλος βέβαια ομολόγησε με κυνικό τρόπο ότι «μοιράζει πιάτα τραχανά και σε άλλους»… εννοώντας προφανώς τα «αναδιανεμητικά» ρουσφέτια που κάνει μέσα από τις περικοπές αιθουσών και αποδοχών, στις υφιστάμενες τρίτεκνες, πολύτεκνες, μητέρες με προστατευόμενα μέλη με ειδικές ανάγκες και μονογονείς εργαζόμενες.

Στο πλαίσιο αυτό, σας ζητούμε να πιέσετε και εσείς με τη σειρά σας τους Δήμους – Μέλη σας και με τη σειρά τους τις σχολικές επιτροπές, αφενός να αποστείλουν άμεσα στο ΙΝΕΔΙΒΙΜ τις συμβάσεις (με όλα τα παραπάνω χαρακτηριστικά), προκειμένου να μην παρατηρηθούν καθυστερήσεις στην καταβολή των δεδουλευμένων στο αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα και αφετέρου να επιδείξουν την απαιτούμενη ευαισθησία προς τη συγκεκριμένη κατηγορία εργαζομένων.

Τέλος, σας καλούμε να βρεθείτε και εσείς με τη σειρά σας ως ΚΕΔΕ, στο πλευρό της ΟΙΥΕ και των σωματείων σχολικών καθαριστριών/στων όλης της χώρας, στον αγώνα που δίνουμε για την ικανοποίηση των δίκαιων και εύλογων αιτημάτων.”