Τι έγινε τελικά στο NOVOTEL;

Η γελοιογραφία των «ΕΝΩΜΕΝΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ» για τις μυθοπλασίες του Π.Α.ΜΕ, γύρω από τα όσα συνέβησαν στο συνέδριο της ΟΙΥΕ.