ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΘΕΡΜΟΜΕΤΡΗΣΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Οι «ΕΝΩΜΕΝΟΙ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ», με αφορμή περιστατικό που βρίσκεται αυτή τη στιγμή σε εξέλιξη σε κατάστημα της εταιρείας PRAKTIKER στον Ταύρο Αττικής, με αναρμόδιο άτομο της εταιρείας να κάνει λήψεις θερμοκρασιών εργαζομένων και να απαγορεύει την είσοδο εργαζόμενου στο χώρο εργασίας, επιθυμούμε να ενημερώσουμε τους εργαζόμενους του ιδιωτικού τομέα για τα παρακάτω.

Με τη σταδιακή άρση των μέτρων περιορισμού μετάδοσης του COVID-19 και επαναλειτουργίας της οικονομίας και της αγοράς, αρκετές επιχειρήσεις εισήγαγαν διαδικασίες υποχρεωτικής θερμομέτρησης των εργαζομένων και επισκεπτών κατά την είσοδο στις εγκαταστάσεις τους. Οι πρακτικές που τίθενται επί τάπητος ποικίλουν, από την εξ αποστάσεως θερμομέτρηση με τη βοήθεια ηλεκτρονικού θερμομέτρου έως την εγκατάσταση προηγμένων συστημάτων θερμοκαμερών.

Από πολλούς εργαζόμενους εγέρθηκαν ερωτήματα, ευλόγως, αναφορικά με τη νομιμότητα της επεξεργασίας και την εν γένει συμμόρφωσή της με τη νομοθεσία περί προστασίας προσωπικών δεδομένων. Για το λόγο αυτό, ως «ΕΝΩΜΕΝΟΙ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ, απευθυνθήκαμε σε εξειδικευμένους νομικούς, γιατρούς εργασίας και τεχνικούς ασφαλείας, καταλήγοντας στα ακόλουθα συμπεράσματα.

Καταρχήν, είναι σαφές ότι στις περιπτώσεις κατά τις οποίες η θερμομέτρηση εμπίπτει στον Γενικό Κανονισμό για τα Προσωπικά Δεδομένα, αποτελεί επεξεργασία ειδικής κατηγορίας προσωπικών δεδομένων, καθώς μέσω της θερμομέτρησης εξάγονται συμπεράσματα για την κατάσταση της υγείας του προσώπου. Στους χώρους εργασίας, όπου η ταυτότητα του υποκειμένου (του εργαζόμενου δηλαδή) είναι γνωστή στο λήπτη της θερμομέτρησης, το ζήτημα που τίθεται εν προκειμένω δεν αφορά μόνο στη μέθοδο λήψης των δεδομένων αλλά και στην ιδιότητα του διενεργούντος την επεξεργασία.

Για παράδειγμα, εάν υποτεθεί ότι η επεξεργασία πραγματοποιείται από τον εργοδότη στο πλαίσιο της υγιεινής και ασφάλειας στο χώρο εργασίας (ν.3850/2010), η επεξεργασία της πληροφορίας θα πρέπει να γίνεται από επαγγελματίες υγείας που δεσμεύονται από το ιατρικό απόρρητο και όχι από τρίτα πρόσωπα, λ.χ. το προσωπικό ασφαλείας μίας επιχείρησης ή κάποιο πρόσωπο της διεύθυνσης. Ο ιατρός εργασίας επιβλέπει την εφαρμογή των μέτρων προστασίας της υγείας των εργαζομένων, τη συμμόρφωση των εργαζομένων στους κανόνες υγείας και ασφάλειας, ενημερώνει τους εργαζομένους για τους κινδύνους που προέρχονται από την εργασία τους, καθώς και για τους τρόπους πρόληψής τους, παρέχει επείγουσα αντιμετώπιση σε περίπτωση αιφνίδιας νόσου. Απαραίτητη προϋπόθεση σε κάθε περίπτωση είναι η συγκατάθεση, ως προϋπόθεση για τη νομιμότητα της επεξεργασίας τη συγκατάθεση, των εργαζομένων και, αδιαμφισβήτητα, η εν λόγω επεξεργασία θα πρέπει να αποτυπώνεται σε Μελέτη Εκτίμησης Αντικτύπου (DPIA), ώστε να αξιολογείται ο κίνδυνος για την προστασία των προσωπικών δεδομένων των προσώπων.

Στην περίπτωση της εταιρείας PRAKTIKER, που η λήψη θερμοκρασιών των εργαζομένων είναι συστηματική, το πρόσωπο που έχει επιφορτιστεί με την υποχρέωση λήψης αυτών των δεδομένων δεν είναι επαγγελματίας υγείας, δεν δεσμεύεται από το ιατρικό απόρρητο, ενώ αμφίβολο είναι όλη αυτή η διαδικασία είναι σύννομη και εναρμονισμένη με την κείμενη εθνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία περί επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων και περί υγιεινής και ασφάλειας στους χώρους εργασίας.

Αυτή τη στιγμή εκπρόσωπος των «ΕΝΩΜΕΝΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ» συνδράμει τον εργαζόμενο της εταιρείας PRAKTIKER, ο οποίος διατύπωσε επιφυλάξεις ως προς τη νομιμότητα της διαδικασίας, κλήθηκε στο σημείο η αστυνομία και κατεγράφη το περιστατικό, ενώ ο εργαζόμενος προσφεύγει και στην Επιθεώρηση Εργασίας με τη διαδικασία της εργατικής διαφοράς.

Κλείνοντας, καλούμε όλους τους συνάδελφούς μας στον ιδιωτικό τομέα να λαμβάνουν όλα τα απαραίτητα μέτρα πρόληψης και προστασίας τόσο της δικής τους υγείας, όσο και των υπολοίπων συναδέλφων τους, ακολουθώντας πιστά τις κατευθυντήριες οδηγίες των αρμόδιων αρχών και του ΕΛΙΝΥΑΕ.

Σας παραθέτουμε σχετικό link: https://www.ypakp.gr/uploads/files/3501.pdf

Αθήνα, 8.9.2020

Η ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ