ΕΠΑΝΑΠΡΟΛΗΨΗ ΑΛΛΗΣ ΜΙΑΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΗΣ ΣΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ «ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ Α.Ε»

Άλλη μια επιτυχία καταγράφεται στο ιστορικό των οργανώσεων που συντάσσονται με τους «ΕΝΩΜΕΝΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ», αυτή τη φορά στην εταιρεία «ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ Α.Ε» που πριν από μέρες είχε προχωρήσει στην απόλυση εργαζόμενης με πολυετή υπηρεσία.

Χάρη στην παρέμβαση του Επιχειρησιακού Σωματείου και μετά από διαπραγματεύσεις, η εργαζόμενη επανέρχεται στα καθήκοντά της και η απόλυση ακυρώνεται. Πρόκειται για την 5η κατά σειρά απόλυση που ακυρώνεται μετά από παρέμβαση του Σωματείου των Εργαζομένων και αυτό αναδεικνύει τον θεσμικό ρόλο των συνδικαλιστικών, ειδικά εκείνων που καταφέρνουν αποτέλεσμα χωρίς να απαιτείται κλιμάκωση της αντίδρασης.

Ως «ΕΝΩΜΕΝΟΙ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ» συγχαίρουμε το Επιχειρησιακό Σωματείο Εργαζομένων στη «ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ Α.Ε» και δηλώνουμε την αμέριστη συμπαράσταση και συνδρομή μας σε οτιδήποτε απαιτηθεί στο μέλλον!!!

Αθήνα, 3.12.2020

Η ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ