ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΣΥΜΒΑΣΙΟΥΧΟΥΣ

Με αφορμή την υπ’ αριθ. C-760/18/11-2-2021 απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου, έχει ξεκινήσει μια νέα διαδικασία (παρά)πληροφόρησης από διάφορους κύκλους, που τάζουν -έναντι αδρής αμοιβής- νέες μονιμοποιήσεις σε εγκλωβισμένους εργαζόμενους και εργαζόμενες, με πολυετής συμβάσεις εργασίας ορισμένου χρόνου.

Ως «ΕΝΩΜΕΝΟΙ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ» εκπροσωπώντας πρωτοβάθμια σωματεία σε αρκετούς κλάδους, με δεκάδες χιλιάδες μέλη – εργαζόμενους ΙΔΟΧ, οφείλουμε να εφιστήσουμε την προσοχή στις συναδέλφισσες και στους συναδέλφους, καλώντας τους να λειτουργήσουν ψύχραιμα και χωρίς βιασύνη, ενώ επαναλαμβάνουμε με σαφή και ξεκάθαρο τρόπο ότι αυτά τα ζητήματα λύνονται πρωτίστως με πολιτικές αποφάσεις (βλ. Προεδρικό Διάταγμα Παυλόπουλου) και δευτερευόντως δικαστικά.

Η προσφυγή στη δικαιοσύνη είναι το έσχατο μέσο και σύμφωνα με έγκριτους νομικούς ενδείκνυται μόνο στην περίπτωση που η σύμβαση εργασίας έχει πλέον λήξει και εντός της τρίμηνης αποσβεστικής προθεσμίας από τη λήξη της, ώστε να μην χαθεί το δικαίωμα προσφυγής. Κάθε άλλη πρακτική, λειτουργεί αποπροσανατολιστικά στη διεκδίκηση πολιτικής λύσης και στοχεύει στο γεμίζουν με προκαταβολές και μάλιστα υψηλότατες κάποιοι τραπεζικοί λογαριασμοί…

Προς ενημέρωσή σας, σύμφωνα με το Δικαστήριο της ΕΕ, ανίσχυρη είναι η διάταξη του άρθρου 103 παρ. 8 του Ελληνικού Συντάγματος, που απαγορεύει τη μετατροπή των συμβάσεων ορισμένου χρόνου σε αορίστου, αφού υπερισχύει η Οδηγία της ΕΕ 1999/70!

Έτσι, ναι μεν ανοίγει ο δρόμος για μια νέα πιο δυναμική διεκδίκηση, αλλά αυτή η διεκδίκηση πρέπει να είναι πρωτίστως αγωνιστική και επιβάλλεται να επικεντρωθεί στην Εκτελεστική και Νομοθετική εξουσία, στην Κυβέρνηση δηλαδή, η οποία πρέπει να πιεστεί να δώσει πολιτική λύση και να συμμορφωθεί με την απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου.

Αθήνα, 8.3.2021

Η ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ