ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΧΩΡΗΣΗ ΤΗΣ ΟΙΥΕ ΣΤΗ ΣΣΕ ΤΗΣ ΠΟΕ ΟΤΑ

Τις τελευταίες ημέρες διαπιστώνουμε ότι με αφορμή τη Δήλωση Προσχώρησης της Ομοσπονδίας Ιδιωτικών Υπαλλήλων Ελλάδας (ΟΙΥΕ) στη συλλογική σύμβαση εργασίας της ΠΟΕ ΟΤΑ, για τους εργαζόμενους με συμβάσεις εξαρτημένης εργασίας ιδιωτικού δικαίου στους Δήμους όλης της χώρας και στους εποπτευόμενους φορείς τους, επιχειρείται να δημιουργηθεί σύγχυση ως προς το εύρος εφαρμογής της συγκεκριμένης ενέργειας.

Ξεκαθαρίζουμε λοιπόν ότι η προσχώρηση της ΟΙΥΕ δεν καταλαμβάνει το σύνολο των εργαζομένων και των σωματείων, παρά μόνο ένα μικρό ποσοστό της τάξης του 10%. Κι αυτό διότι το 90% των πρωτοβάθμιων σωματείων (κυρίως οργανώσεις εργαζομένων στη σχολική καθαριότητα) έχουν αποχωρήσει εδώ και επτά (7) μήνες από την ΟΙΥΕ. Οι ως άνω πρωτοβάθμιες οργανώσεις (33 στον αριθμό), εδώ και ένα μήνα έχουν ήδη προσχωρήσει με έγγραφα τους στην από 15.4.2022 Συλλογική Σύμβαση Εργασίας (ΠΚ 6/20.4.2022), δηλαδή πολύ πριν προβεί σε ανάλογη ενέργεια η ΟΙΥΕ, και συνεπώς τα μέλη τους είναι απόλυτα κατοχυρωμένα.

Οι οργανώσεις που αποχωρήσαμε μαζικά από την ΟΙΥΕ πριν από επτά μήνες -και οι υπόλοιπες που ακολουθούν- δεν βρισκόμαστε σε ανταγωνισμό με την ΟΙΥΕ ή οιαδήποτε άλλη οργάνωση. Εξάλλου η προσχώρηση της ΟΙΥΕ στη σσε της ΠΟΕ ΟΤΑ συνιστά μια «προσωρινή λύση» που η παράταξη μας πρότεινε και δρομολόγησε το 2018, όταν ακόμα συμμετείχαμε στην ως άνω ομοσπονδία. Και αναφερόμαστε σε «προσωρινή λύση» διότι στόχος κάθε συνδικαλιστικής οργάνωσης που σέβεται τα μέλη της πρέπει να είναι η αντιπροσωπευτική εκπροσώπηση των εργαζομένων και η υπογραφή δικών της συλλογικών συμβάσεων εργασίας στο πεδίο δράσης της.

Τέλος, ενημερώνουμε τις εργαζόμενες και τους εργαζόμενους στο σκληρό ιδιωτικό τομέα, αλλά και όλους όσοι απασχολούνται με επισφαλείς εργασιακές σχέσεις ιδιωτικού δικαίου σε δομές και υποδομές του Δημόσιου Τομέα, ότι δεν αργεί η στιγμή που θα αποκτήσουν μια υπερκείμενη οργάνωση που θα νοιάζεται πραγματικά για τα προβλήματα τους. Μέχρι τότε, με καλό συντονισμό και συνεργασία θα υπηρετούμε τον αποτελεσματικό συνδικαλισμό, εκείνον που δίνει λύσεις και ξεπερνά εμπόδια.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Η ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ