Εκδόθηκε το ΦΕΚ για την πρόσληψη των Σχολικών Καθαριστριών/των

Οι ΕΝΩΜΕΝΟΙ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ενημερώνουμε ότι δημοσιεύτηκε το ΦΕΚ για τη διαδικασία και κριτήρια για την πρόσληψη προσωπικού καθαριότητας σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, των Δημόσιων Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (Δ.Ι.Ε.Κ.) και των Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας (Σ.Δ.Ε.) της Χώρας από τους Δήμους. Η νέα Υπουργική Απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών τροποποιεί την υπ’ αρ. 55472/23-7-2021 απόφαση και το προσωπικό καθαριότητας των σχολικών μονάδων προσλαμβάνεται με συμβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, πλήρους ή μερικής απασχόλησης, διάρκειας ίσης με το διδακτικό έτος και ωραρίου ανάλογου με τις ανάγκες του κάθε φορέα.

Η διαδικασία πρόσληψης του προσωπικού καθαριότητας σχολικών μονάδων α) Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και β) των Δημόσιων Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (Δ.Ι.Ε.Κ.) και των Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας (Σ.Δ.Ε.) διενεργείται μέσω των οικείων δήμων, κατόπιν αντίστοιχων εγκρίσεων της Επιτροπής της ΠΥΣ 33/2006 που εκδίδονται κατόπιν αιτήματος του Υπουργού Εσωτερικών για το προσωπικό της περ. α) βάσει αιτήματος που υποβάλλεται από τον οικείο δήμο και για το προσωπικό της περ. β) κατόπιν αιτήματος του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων σύμφωνα με στοιχεία που τηρούνται στο Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων. Με τις ως άνω εγκριτικές αποφάσεις της Επιτροπής ΠΥΣ 33/2006 καθορίζονται οι θέσεις ή/και ανθρωποώρες ανά Δήμο, αφού ληφθεί υπόψη το προσωπικό που απασχολήθηκε κατά το προηγούμενο
διδακτικό έτος, υπό οποιαδήποτε σχέση εργασίας και οι ώρες απασχόλησης του προσωπικού αυτού. Σε περίπτωση έγκρισης ανθρωποωρών από την Επιτροπή της ΠΥΣ 33/2006, με απόφαση της οικείας Οικονομικής Επιτροπής κατανέμονται οι εγκριθείσες ανθρωποώρες σε θέσεις προσωπικού μερικής ή/και πλήρους απασχόλησης.

Τα Σωματεία των Εργαζομένων στην Καθαριότητα Σχολικών Κτιρίων θα πρέπει να δώσουν ιδιαίτερη σημασία στις προκηρύξεις και στη διαδικασία μοριοδότησης, ενώ θα πρέπει να ασκηθεί πιέσει τόσο τους Δήμους, όσο και στην Κεντρική Κυβέρνηση για το ύψος της χρηματοδότησης και της κατανομής των ανθρωποωρών ανά Δήμο.

Διαβάστε παρακάτω το ΦΕΚ:

Loader Loading...
EAD Logo Taking too long?

Reload Reload document
| Open Open in new tab

Download [510.05 KB]