Ενωμένοι Εργαζόμενοι Ιδιωτικού Τομέα

ΕΝΕΡΓΑ

Ενεργοί εργαζόμενοι και εργαζόμενες του σκληρού ιδιωτικού τομέα και εκπρόσωποι πρωτοβάθμιων σωματείων του ιδιωτικού τομέα, αποφασίσαμε τη συγκρότηση της συνδικαλιστικής παράταξης «ΕΝΩΜΕΝΟΙ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ» – με τη συντομογραφία «ΕΝ.ΕΡΓΑ», μιας δημοκρατικής, προοδευτικής, συνεκτικής και συγκροτημένης εναλλακτικής πρότασης εκπροσώπησης των απανταχού ιδιωτικών υπαλλήλων της χώρας!