Υπογραφή Κλαδικής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας για το προσωπικό των Επιχειρήσεων Καλλυντικών

Οι «ΕΝΩΜΕΝΟΙ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ» χαιρετίζουμε την υπογραφή δύο νέων συλλογικών συμβάσεων εργασίας στον κλάδο των επιχειρήσεων καλλυντικών, έναν κλάδο που μέσα στην υπερδεκαετή οικονομική κρίση καταφέρνει και υπογράφει σ.σ.ε και διασφαλίζει τα συλλογικά δικαιώματα των εργαζομένων.

Η πρώτη σ.σ.ε είναι κλαδική και υπεγράφη μεταξύ της πρωτοβάθμιας συνδικαλιστικής οργάνωσης με την επωνυμία «ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΩΝ» και του «ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΒΙΟΜΗΧΑΝΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΡΩΜΑΤΩΝ», η οποία προβλέπει διατήρηση των βασικών μισθών στα ίδια ικανοποιητικά επίπεδα, καθώς επίσης και όλων των θεσμικών όρων και του συνόλου των επιδομάτων και παροχών.

Η δεύτερη σ.σ.ε. είναι επιχειρησιακή και υπεγράφη μεταξύ του «ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ LOREAL DPL» και της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «LOREAL HELLAS», η οποία προβλέπει διατήρηση των βασικών μισθών, καθώς επίσης και όλων των θεσμικών όρων και του συνόλου των επιδομάτων και παροχών.

Επισημαίνουμε ότι και οι δυο συλλογικές συμβάσεις εργασίας διασφαλίζουν πλήρως τους όρους αμοιβής και εργασίας στα μέλη των ως άνω σωματείων, οι οποίοι υπερβαίνουν κατά πολύ το μέσο όρο του συγκεκριμένου οικονομικού κλάδου, γεγονός που στέλνει μήνυμα ελπίδας σε όλους τους εργαζόμενους του ιδιωτικού τομέα, ότι όπου υπάρχουν σωματεία και όπου οι εργαζόμενοι συλλογικά διεκδικούν, υπάρχουν και διασφαλισμένα δικαιώματα.

Καλούμε τις εργαζόμενες και τους εργαζόμενους του κλάδου να ενταχθούν μαζικά στο «ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΩΝ» και να απολαύσουν τα οφέλη που προκύπτουν για τους εργαζόμενους – μέλη του πεδίου ισχύος της ως άνω υπογραφείσας συλλογικής σύμβασης εργασίας. Απαιτούμε από τον Υπουργό Εργασίας να κηρύξει τη σύμβαση υποχρεωτική για όλες τις επιχειρήσεις του κλάδου, ώστε να επεκταθεί σε εργαζόμενους και επιχειρήσεις μη μέλη των ως άνω συμβαλλόμενων οργανώσεων και να αποφευχθούν φαινόμενα αθέμιτου ανταγωνισμού μεταξύ συναφών επιχειρήσεων με αθέμιτη «εργαλειοποίηση» της μισθοδοσίας του προσωπικού τους.

Το link για την ηλεκτρονική εγγραφή μέλους στο σωματείο είναι: https://docs.google.com/forms/d/1bN9GDBRAaR85CMMR-DyVqzZMLKNUh2ujQ3jnR0Ld9sY/viewform?edit_requested=true&fbclid=IwAR0hvbO6rcR3GHLbgSxW10VPonBLUsL5Naey2PYpwSfHJL8xtRBBeL3ukbU

Το link της κλαδικής συλλογικής σύμβασης εργασίας που ισχύει για τα μέλη του «ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΩΝ» και έχει εφαρμογή στις επιχειρήσεις του «ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΒΙΟΜΗΧΑΝΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΡΩΜΑΤΩΝ», είναι:

https://www.omed.gr/el/taxonomy/term/28

Η ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ