ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΠΑΤΡΑΣ: Αίτημα στον Υπουργό Υγείας για απευθείας πρόσληψη των καθαριστριών των 2 Νοσοκομείων της Πάτρας

Ο Πρόεδρος του Συλλόγου Ιδιωτικών Υπαλλήλων Πάτρας κ. Δ. Καραγεωργόπουλος, με τις απολυμένες καθαρίστριες του Γ.Ν.Π "Ο Άγιος Ανδρέας"

Ο Πρόεδρος του Συλλόγου Ιδιωτικών Υπαλλήλων Πάτρας κ. Δ. Καραγεωργόπουλος, με τις απολυμένες καθαρίστριες του Γ.Ν.Π “Ο Άγιος Ανδρέας”

Αίτημα στον Υπουργό Υγείας κ. Ανδρέα Ξανθό απέστειλε σήμερα ο Σύλλογος Ιδιωτικών Υπαλλήλων Πάτρας, ζητώντας για την άμεση ενεργοποίηση του άρθρου 97 του Ν. 4368/2016, που προβλέπει την απευθείας πρόσληψη των καθαριστριών των συνεργείων καθαρισμού του Γ.Ν.Π. «Ο Άγιος Ανδρέας» και του Π.Γ.Ν.Π. «Παναγιά η Βοήθεια».

Προ ημερών ψηφίστηκε ο Νόμος 4368/2016, το άρθρο 97 του οποίου προβλέπει ότι: «Για την καθαριότητα των κτιρίων των κεντρικών, των αποκεντρωμένων και όλων εν γένει των υπηρεσιών του Υπουργείου Υγείας, μετά από απόφαση του ΔΣ τους, καθώς και των Ν.Π.Δ.Δ και των Ν.Π.Ι.Δ. που εποπτεύονται από το Υπουργείο Υγείας, είναι δυνατόν να συνάπτονται ατομικές συμβάσεις μίσθωσης έργου μέχρι την 31.12.2017 με ιδιώτες που απασχολούνται ή απασχολούνταν στον καθαρισμό των εν λόγω κτιρίων και στις υπηρεσίεΠροεπισκόπησης καθαριότητας, με οποιαδήποτε σχέση εργασίας, κατά παρέκκλιση κάθε άλλης διάταξης.»
Με αφορμή την παραπάνω διάταξη, η οποία ικανοποιεί εν μέρει πάγιο και διαρκές αίτημα αρκετών συνδικαλιστικών οργανώσεων του κλάδου, ο Σύλλογος Ιδιωτικών Υπαλλήλων Πάτρας “Η ΕΝΩΣΗ”, ενημέρωσε τον Υπουργό για την κατάσταση που επικρατεί σε επίπεδο εργασιακών σχέσεων στα συνεργεία καθαρισμού των δύο παραπάνω νοσηλευτικών ιδρυμάτων, η οποία θα μπορούσε δίχως υπερβολή να χαρακτηριστεί «μεσαιωνική». Συγκεκριμένα δεκάδες είναι οι καταγγελίες για τις συνθήκες υγιεινής και ασφάλειας, για την μη καταβολή νομίμων επιδομάτων (γάμου, προϋπηρεσίας, κ.λ.π), για την παράνομη υπέρβαση των νομίμων ωραρίων εργασίας, για τις απλήρωτες ώρες εργασίας καθ’ ημέρα Κυριακή, Αργίες, Νύχτα, κ.λ.π, για αδικαιολόγητες καθυστερήσεις στην εξόφληση των δεδουλευμένων αποδοχών, για τον αυταρχισμό και την αντεργατική συμπεριφορά των υπευθύνων των συνεργείων προς το εργατικό δυναμικό, για συνδικαλιστικές διώξεις και απολύσεις εργαζομένων που τόλμησαν να διεκδικήσουν τα νόμιμα δικαιώματά τους.
Ως εκ τούτου, η Διοίκηση του Συλλόγου αιτήθηκε την άμεση ενεργοποίηση των διατάξεων του ως άνω Νόμου και την απευθείας σύναψη ατομικών συμβάσεων εργασίας των διοικήσεων των δύο (2) νοσηλευτικών ιδρυμάτων με το υφιστάμενο προσωπικό των συνεργείων καθαρισμού.
Ειδικά δε για το Γ.Ν.Π «Ο Άγιος Ανδρέας» τα μέλη του Συλλόγου αιτούνται – πλέον του υφιστάμενου προσωπικού – την άμεση επαναπρόσληψη και των επτά (7) καθαριστριών που απολύθηκαν πριν από μερικούς μήνες από τον προϋφιστάμενο εργολάβο, επειδή τόλμησαν να καταγγείλουν τις έκνομες και αυθαίρετες πράξεις του.
Την επιστολή υπογράφουν για λογαριασμό του Διοικητικού Συμβουλίου οι Δημήτριος Καραγεωργόπουλος και Γεωργία Γαλιατσάτου, Πρόεδρος και Γεν. Γραμματέας αντίστοιχα.