Πριν από 3,5 χρόνια ουδείς μπορούσε να φανταστεί ότι μια νέα δύναμη όπως οι «ΕΝΩΜΕΝΟΙ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ» θα κατάφερνε να εμπνεύσει τόσους πολλούς εργαζόμενους, να συσπειρώσει στις γραμμές της και συνακόλουθα να εκφράσει δυνάμεις που αποδέχονται αρχές, ιδέες και πρακτικές που προσδιορίζουν τους δημοκράτες, κοινωνικούς αγωνιστές, που έχουν ταχθεί με τα συμφέροντα των μη προνομιούχων, των δυνάμεων της εργασίας, των απομάχων της, των ανέργων.

Στους κόλπους μας βρίσκονται ήδη 23.000 εργαζόμενοι με συμβάσεις ιδιωτικού δικαίου στον σκληρό ιδιωτικό τομέα και στον ευρύτερο δημόσιο και πάνω από 100 πρωτοβάθμιες συνδικαλιστικές οργανώσεις.

Συνεχίζουμε με πείσμα και αστείρευτη όρεξη για αλλαγή!!!

info@en-erga.gr , www.en-erga.gr